Doplnění pozvánky oddílu KAJKY na září 2006

 

Svatováclavská víkendovka ve Strži od pátku 29. září do neděle 1. října (689.)

První podzimní víkendovkou míříme do Strže nedaleko Dobříše, do památníku Karla Čapka. Hlavní téma víkendovky se tedy jmenuje Devatero pohádek, ale víc už neprozradíme…

Sraz na víkendovku je na nádraží v pátek 29. září v 16:25 hodin, vrátíme se v neděli 1. října v 18:45 hodin tamtéž. Spíme v budově na podlaze na vlastních karimatkách, s sebou obvyklé vybavení.

Kdo se chce zúčastnit, odevzdá přihlášku a zaplatí účastnický poplatek 200 Kč do soboty 23. září.

 

Oddílové zprávy

 

Oddílové CD Kajky 2005

Na četné dotazy některých Kajek oznamuji, že oddílové CD s fotkami za loňský rok bude. Jen zatím netuším, kdy. Zima, jaro i léto byly letos nějak moc krátké, takže jsem CD nestihl připravit. Snad mohu slíbit, že CD dokončím nejpozději jako dárek k Vánocům…

 

Publikace Přírodní památka Hostivické rybníky už vyšla

V pátek 15. září v 5 hodin ráno mi tiskárna přivezla hotové publikace Přírodní památka Hostivické rybníky. Členové Kajek jako členové vydavatelské organizace mají u nás každý jeden výtisk jako „členskou prémii“, tyto výtisky budeme rozdávat postupně na schůzkách. Další kusy si každý může koupit u Jirky za běžnou cenu 35 Kč.

 

 

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE

12. ročník – 163. číslo, vychází 17. září 2006.

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka.

Kajky na internetu: http://www.volny.cz/kajky.hostivice, http://www.volny.cz/kajcikrik

Činnost oddílu Kajky podporují SMOP ČSOP z prostředků MŠMT ČR a město Hostivice.

 

 

Přihláška:

 

 

Přihlašuji se k účasti na svatováclavské víkendovce ve Strži od 29. září do 1. října 2006 pořádané oddílem Kajky.

 

Jméno:

 

Souhlasím s účastí mého dítěte a případný přebytek z účastnického poplatku považuji za dar oddílu.

Pokud s využitím přebytku nesouhlasíte, konec věty škrtněte.

Podpis rodiče: