Pozvánka oddílu KAJKY na květen 2007

Schůzky probíhají v klubovně ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto:

  3. května – 30. – Erbovní znamení

10. května – 31. – Vyrazíme na lov

17. května – 32. – Trubadúrské zpěvy

24. května – 33. – Rychlý posel

31. května – 34. – Devatero rytířských dovedností

 

Připomínáme: Hostivické kolo Zelené stezky – Zlatého listu v sobotu 28. dubna

Zelená stezka – Zlatý list je přírodovědná soutěž pro družstva. Letos v Hostivici pořádáme místní kolo takto: soutěžit budou tříčlenné skupiny v kategorii nejmladší (do 3. třídy) a mladší (do 6. třídy). Starší nesoutěží, ale stávají se odborníky na soutěžní stezce, někteří už se pilně připravují. Podle výsledků místního kola budeme tvořit týmy na krajské kolo!

Soutěž probíhá u Kaly, sejdeme se u mysliveckého srubu takto: odborníci a pořadatelští pomocníci ve 12:30, nejmladší ve 13 hodin a mladší ve 14 hodin.

 

Vítání ptačího zpěvu v úterý 1. května (708.)

Úterý 1. května, časné ráno po čarodějnicích? Ideální čas pro brzké vstávání a účast na Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků! Ti, komu to povolí rodiče i potomci, ani nemusí jít spát… Sejdeme se v 6 hodin na hrázi Litovického rybníka a budeme poslouchat zpívající ptáky. Nezapomeňte ani dalekohledy, abychom si je mohli pořádně prohlédnout.

 

Královský zemský sněm od pátku 4. do úterý 8. května (709.)

Jeho Veličenstvo Václav IV., král český a římský, svolává zemský sněm království Českého od párku 4. do úterý 8. května, kterého se zúčastní všichni významní páni, zemané, vladykové, svobodníci i poddaní. Na sněmu pověří král nejlepší muže a ženy království důležitým úkolem.

Výprava pánů a paní ze vsí Hostivice a Litovic se vydá na zemský sněm od hostivického nádraží, kde se sejdou v 15:00 hodin, povozy vyjedou 10 minut poté. Návrat na panství se očekává v úterý 8. května v 17:08 hodin opět přes hostivické nádraží. Krmě, lože, otruby pro koně a služebnictvo budou stát 400 českých grošů (Kč). Potvrzení králi o účasti a váček s groši odevzdejte na vítání ptačího zpěvu nebo nejpozději na schůzce 3. května.

 

Středočeské krajské kolo Zelené stezky – Zlatého listu od pátku 11. do neděle 13. května (710.)

Na středočeské krajské kolo Zelené stezky – Zlatého listu tentokrát jedeme do Vraného nad Vltavou, které dobře znají účastníci pololetních prázdnin. Chceme sestavit dvě družstva mladších (dvakrát 6 člověků) a jedno družstvo starších (jednou šest kusů). Rozdělení do družstev dohodneme na schůzkách podle místního kola a dalších okolností.

Sejdeme se na hostivickém nádraží v pátek 11. května v 16:30 hodin, vrátíme se v neděli v podvečer podle toho, jak soutěž skončí. Pravděpodobné jsou časy 18:48 a 19:27, upřesníme před návratem pomocí moderní techniky. S sebou běžné vybavení na víkendovky, nejsou třeba ešusy, ale nezapomeňte přezůvky a společnou prezentaci naší činnosti. Účastnický poplatek za tuto akci činí 150 Kč, stačí ho odevzdat na srazu.

 

Kozí hřbety po cestách i na laně v sobotu 19. května (711.)

V sobotu 19. května vyrážíme na Kozí hřbety za Suchdolem opět provětrat oddílové horolezecké vybavení a podle času a zájmu si užít Roztocký háj a Tiché údolí. Sraz je v 8:15 na hostivickém nádraží, vrátíme se někdy odpoledne. S sebou běžné vybavení na jednodenní výpravy a průkazku MHD pro Prahu a 1. vnější pásmo nebo asi 50 Kč v drobných na příslušné jízdenky.

 

Den dětí a řemesel v sobotu 26. května (712.)

V sobotu 26. května ve 13:33 hodin vypukne v hostivické sokolovně další velkolepý den dětí, na kterém se podílejí Laďka, Jitka, Věra a mnohé další ověřené postavičky. Tentokrát se den dětí zaměřuje na řemesla. Více informací přinese připravovaný plakátek.

 

Noční výprava ze soboty 2. na neděli 3. června (713.)


Snímek z noční výpravy

To tu ještě nebylo! K bezpečí výpravy ve jménu krále budeme putovat v noci! Na mimořádné akci si můžeme vyzkoušet, co se děje v přírodě v noci, jestli stačí na cestu svit měsíce nebo jen hvězd a jaké je to nespát celou noc. Vybrali jsme cestu údolím Kačáku z Unhoště do Ptic a vyrazíme na ni v sobotu 2. června ve 20:30 hodin z hostivického náměstí, popojedeme autobusem ČSAD, projdeme se asi 15 km noční přírodou a na hostivické náměstí se vrátíme plni nezapomenutelných dojmů v neděli 3. června v 6:19 hodin. Zpět jedeme autobusem 306 ze Zličína, je možné předem domluvit vystupování i na jiné zastávce. S sebou běžné vybavení, baterku a 50 Kč v drobných na jízdné. Kdo má průkazku MHD, vezme si ji a ušetří.

Účastníkům doporučujeme spánek v sobotu po obědě (Kajky–Marešky nechť spí před obědem, když odpoledne cvičí J), jaký si možná pamatují ze svých mladých let, a dostatečný čas na nedělní vyspávání. K noční výpravě nás navedla tradiční akce jiného oddílu, snad bude mít mezi Kajkami podobně skvělý ohlas.

 

Oddílové zprávy

 

Pátrejte s námi!

V pondělí 16. dubna skončila hlavní část soutěže Pátrejte s námi! a teď už nám zbývá jen vyhlášení výsledků a výstava z odevzdaných prací. Výstava proběhne od začátku měsíce do pátku 18. května v přízemí hostivického zámku a vyhlášení v pondělí 14. května od 17 hodin v kajčí klubovně.

Soutěže se celkem zúčastnilo 15 dětí, z Kajek se zapojili Vítek, Matylda, Tereza S., Kuba, Tereza J., Dana, Jana, Tereza a Alena, kteří kromě soutěžních cen vydělali i nějaké kopy grošů od krále Václava IV. Ostatním udělujeme velké, naprosto významné, vše říkající a těžko smazatelné mínus. Výsledky zatím neprozradíme…

 

Ve jménu krále

Jeho Veličenstvo Václav IV., král český a římský, udělil erb těmto zemanům:

¨    Tereza M. z Litovic, sedící na tvrzích Hradenín, Kouty u Votic a Buštěhrad a na dvoře Čeňkově

¨    Jana z Litovic, sedící na tvrzích Skalsko a Martinice u Votic

¨    Marie z Hostivice, sedící na tvrzi Průhonice

¨    Vít z Hostivice, sedící na tvrzi Týnec nad Sázavou

zeman Tereza

zeman Jana

 

povýšil do šlechtického stavu tyto vladyky:

§    Matylda z Litovic, sedící na tvrzi Tuchoraz, na dvoře Hospřidově a na dvoře Čotrově

§    Jáchym z Buštěvsi, sedící na tvrzi Karlík, na dvoře Jana z Kamenice a na dvoře Oducově

§    Tereza S. z Litovic, sedící na tvrzi Popovice a na dvoře Klostermanově

§    Barbora z Litovic, sedící na tvrzi Roztoky a na dvoře Nejdek

§    Jakub z Litovic, sedící na tvrzi Dřevčice a na panském mlýnu

§    Josef z Buštěvsi, sedící na dvoře na blatech a na dvoře Kozákovském

§    Tereza J. z Hostivice, sedící na dvoře Mikulášově

§    Kateřina z Litovic, sedící na dvoře Gotfrídově

§    Adam z Litovic, sedící na dvoře Pavlatově

a povolal do manské služby tyto svobodníky:

ª   Vojtěch z Buštěvsi, sedící na dvoře Rudlinově a na dvoře Řehoře ze Stradonic

ª   Kristýna z Litovic, sedící na dvoře Drahově a na dvoře Oty Šídelského z Šídlova

ª   Alena z Litovic, sedící na dvoře Čečíkově

ª   Dana z Litovic, sedící na dvoře Ondřeje Pražského

ª   Pavel z Hostivice, sedící na panské krčmě

ª   Veronika z Litovic, sedící na dolním dvoře

ª   Lucie z Litovic, sedící na dvoře zákostelském

ª   Soňa z Litovic, zatím bez majetku

ª   Filip z Litovic, zatím bez majetku

Takto stalo se k 26. dubnu l. P. 2007

 

Kde to bylo – kde to je

Náš nový starý snímek je starý asi tak jako Jirka. Komín už nestojí a poblíž něj bydlí i dvě Kajky, místo vrat je rozpadající se plot. Mraky se dávno změnily, podle přetrvávajícího nepořádku asi místo nepoznáte, ale podle jedné části snímku nepochybně poznáte, odkud pochází…

Minulý snímek z roku 1936 ukázal drážní vodárnu pod viaduktem smíchov­ské trati, v ulici U Vodárny. Podle čeho se ta ulice asi tak jmenuje?

 

Stalo se

 

Šestnáctá recesiáda

Začátek dubna patří vždy recesiádě, tak to platí již od roku 1992. Ani letošek nebyl výjimkou a ve čtvrtek před Velikonocemi jsme v menším počtu, ale s plným nasazením soutěžili ve skoku s taškou, lezu hlubokém, hodu na cíl, běhu pozpátku a vytrvalostním sedu. Ve skoku vyhrál Jirka, ale ten se nepočítá. Lez hluboký ukázal mnohé styly, zpočátku Vítek hřešil na svou omezenou velikost, ale na nižších výškách jasně vyhrál klasický styl: jedna noha, tělo, druhá noha. Hod na cíl se přespříliš nevedl, nikdo nezískal všechny body. Běh pozpátku si všichni zkoušeli opakovaně, až se málem zavařily všechny dostupné stopky. Nejvíc zabrat nám ale dal vytrvalostní sed. Někteří poodpadali záhy, ale Lucka a Tereza si brousily zuby na celkový rekord. Protože ten stávající činil 1 hodinu 18 minut, bylo jasné, že nás čeká prodloužená schůzka. Takže Lucka a Tereza seděly a mezitím jsme rozdali dubnový Kajčí křik, povýšili Vítka na vladyku a zvládli spoustu dalších užitečných věcí. Nejhorší ale bylo, že nebyly známy výsledky recesiády. Vyhrála Lucka, ale druhé místo záviselo na výsledku sedu. Kdyby vydržela déle Lucka, druhé místo by bral Fífa, v opačném případě Tereza. Dámy se dohodly, že skončí společně po hodině a 20 minutách, Tereza však nějak zapomněla vstát a přidala dalších 10 minut a 20 vteřin. Lucku zato neminul plyšový zajíc za celkové vítězství. Pak už zbývalo jen napsat  Tereze omluvenku za protažení schůzky a hurá domů…

 

Jarní pomoc přírodě a hledání jara

Laďka, Alena, Jirka, Jirka, Matyldina maminka, Terezina a Kubova maminka, Honza P., Tereza, Tereza, Tereza, Jana, Katka, Matylda, Kuba a Vítek – to je přehled všech kajčích pohodných, rasů a smetařů, jak jsme nazvali v pozvánce počišťovače lesa. Spolu se skauty, myslivci a dalšími pomocníky nás byl úctyhodný třiapadesátiletý dav připravený sebrat i ten nejmenší nepořádek u Hostivických rybníků. Rozdělili jsme se do všech směrů a než na věži hostivického kostela sv. Jakuba odbyla dvanáctá, přistavený kontejner se zvolna zaplnil. A jak jsme cpali odpad do pytlů, podobně padaly buřtíky do nás. Po obědě jsme ještě dosvezli sebraný odpad a pokračovali jsme hledáním jara. To je celostátní akce k určenému datu, tentokrát zrovna k brigádní sobotě. Přítomnost jara se měla prokázat kvetoucím blatouchem, poletující včelou a skupinou lidí v tričkách s krátkými rukávy. Druhé dva příznaky se splnily již při brigádě, takže nám zbývalo zajít za blatouchem na osvědčené místo, do Břevské rákosiny. A zde skutečně blatouch kvetl a ne jeden. Na přítoku do Břevského rybníka jsme si vyrobili miniaturní až mikroskopické (drobnohledné) lodičky a parníčky a pouštěli je na čas po proudu. V Sádkách jsme vyzkoušeli desetiskok. Musím zde zodpovědně prohlásit, že v desetiskoku jsem byl překonán pouze jedenáctiskokem některých přítomných. U klubovny jsme trochu srovnali pořezané dřevo a došlo i na pár úkolů do Zálesáka. A zazvonil zvonec a akci byl konec.

 

Z dubnových schůzek

Na schůzce 12. dubna nás čekala řemesla košíkářů a slaměnkářů, upletli jsme si vlastní košíky nebo ošatky z rákosu. O týden později jsme vyráběli nápoj. Očití svědci tvrdí, že jeden byl výtečný, dva se daly pít a u posledního nikdo nenašel odvahu ochutnat. Víc než výroba nápoje zaujali dráteníci. Na této schůzce jsme také oslavili Laďčiny narozeniny. Kajky upekly dort a předaly Laďce s pěkným přáním tričko s nápisem. Poslední schůzka patřila drvoštěpovi, tedy poznávání stromů a řezání a štípání dřeva.

 

 

Stručná zpráva z koloběžkiády

V neděli 22. dubna přichystali hostivičtí skauti již desátou koloběžkiádu. Kajky se tentokrát nechaly nalákat k soutěžení, mezi účastníky jsme si všimli Marušky, Terezy, Jany, Matyldy, Kristýny, Verunky, Vojty, Pepy a Jáchyma. A že ve všech soutěžích vyhrávali hlavně kluci, pro jednu medaili si přišly Kristýna a Matylda, asi dvě vyhrála Maruška a skoro v každé disciplině uspěli Vojta a Pepa. Nakonec vyhrál Pepa v nejmladších (Jáchym celkově třetí) a Vojta v mladších, jen starší kategorie jsme nechali jiným. Soutěžila i Laďka v kategorii U konce s dechem a odnesla si jednu medaili. Všem soutěžícím Kajkám a hlavně vítězům blahopřejeme.

 

Zpravodajství Agentury JJP (Jeden Jirka povídal)

·         Laďka oslavila hodně kulaté narozeniny. Velké Kajky jí na schůzku 19. dubna upekly dort a nachystaly tričko s přáním. O den později uspořádala Laďka oslavy pro přestárlé Kajky. Ty se domluvily a kromě růže od každého a dalších darů jí koupily nádherné proutěné křeslo. Agentuře JJP se nepodařilo dostatečně ověřit, zda se více líbilo Laďce v křesle, nebo Kájovi pod křeslem. Kája si zasloužil černý puntík, protože se nechal krmit řízečky, salámky i citronem (ten mu nechutnal) a oslavenkyně si nevšímal.

·         V jedné z odpovědí Pátrejte s námi! jsme zaznamenaly tento zajímavý pohled na hostivické dějiny: 1266 – Hostivice se stala městem, 1277 – první písemná zmínka o Hostivici, 1924–1926 – zahájen provoz na koněspřežní dráze, 1978 – první písemná zmínka o Litovicích. Ne, takto to opravdu nebylo… Jirka to může potvrdit, protože povýšení na město zažil (i když si z něj nic nepamatuje) a přes 700 let mu opravdu, ale opravdu není.

·         Některé události světového významu se dějí současně. Tak například současně vyjde tento Kajčí křik a Jana S. s oddílovým stanem dojede na Sardinii… Kdopak ví, kde to vlastně je?

 

 

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE

13. ročník – 171. číslo, vychází 28. dubna 2007.

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka.

Kajky na internetu: http://www.volny.cz/kajky.hostivice, http://www.volny.cz/kajcikrik

Činnost oddílu Kajky podporují SMOP ČSOP z prostředků MŠMT ČR a město Hostivice.

 

 

Přihláška na akci:

 

 

Přihlašuji se k účasti na Královském zemském sněmu od 4. do 8. května 2007 pořádaném oddílem Kajky.

 

Jméno:

 

Souhlasím s účastí mého dítěte na této akci.

Podpis rodiče: