Zvláštní číslo k táboru na Slovensku

 

Zděšeně pohlédnuv na kalendář, probudil jsem se z příjemného letního spánku a přináším konečně informace k táboru na Slovensku v Malé Fatře. Tento táborový KK dostávají všichni, kdo projevili předběžně zájem, tedy: Lucka, Maruška, Tereza, Bára, Jana, Dana, Vojta a Fífa.

Velký Rozsutec 2002

Základní informace

Tábor proběhne od pátku 17. do čtvrtka 22. srpna 2007 na Slovensku v Malé Fatře, kde jsme již jednou byli v roce 2002. Základnu budeme mít v kempu ve Varíně, ze kterého je dobré autobusové spojení do Terchové a dalších míst, z nichž se skvěle leze do fatranských kopců. Akci vedou Jirka a Maruščin tatínek Mirek.

 

Odjezd

Sraz účastníků je v pátek 17. srpna ve 20:15 hodin na nádraží v Hostivici. Na srazu účastníci odevzdávají zdravotnickou dokumentaci (vyplněné prohlášení o zdravotním stavu z tohoto KK, případně užívané léky). Každý si s sebou vezme jídlo na cestu a na snídani, prvním společným jídlem bude sobotní oběd. Na srazu si rozdělíme stany, protože nikde nepůjdeme daleko, není je třeba balit pevně k batohu. Jedeme nočním rychlíkem v lehátkovém voze do Žiliny, odkud pokračujeme autobusem. Hned v sobotu vyrazíme poprvé na horské hřebeny.

 

Návrat

Když nebude mít noční rychlík zpoždění, přijedeme z Prahy na hostivické nádraží ve čtvrtek 22. srpna v 7:40 hodin.

Přihlášení a zaplacení účastnického poplatku

Zájemci o tábor se závazně přihlásí nejpozději do neděle 12. srpna do večera, abychom mohli nakoupit jízdenky s lehátkem, zajistit zdravotní pojištění a směnit českou korunu za slovenské tvrdé valuty. Přihlášení postačí telefonicky či SMSkou, ale musí opravdu platit.

Účastnický poplatek bude v konečné podobě odpovídat skutečným nákladům na akci, které by podle předběžných propočtů v žádném případě neměly překročit 2500 Kč na účastníka, spíše budou významně nižší. Před akcí budeme vybírat zálohu účastnického poplatku 2000 Kč. Stačí ji odevzdat na srazu, ale za dřívější předání se nebudu zlobit. Po spočítání výdajů buď vybereme doplatek, nebo vrátíme přeplatek.

 

Vybavení

Doporučujeme standardní vybavení jako na víkendovky, přizpůsobené delšímu trvání akce. Balte do velkého batohu, na kufry zapomeňte.

 

Povinné vybavení

·        platný cestovní pas nebo strojově čitelný občanský průkaz

·        očkovací průkaz (alespoň v kopii)

·        bezinfekčnost – prohlášení o zdravotním stavu dítěte (v příloze tohoto KK, odevzdává se na srazu)

 

Potřebné vybavení

·        přiměřeně oblečení pro různé počasí

·        spací pytel, karimatka

·        ešus, lžíce, hrnek

·        velká láhev na pití (nejlépe PET 2 l)

·        malý batoh na výpravy, technické zařízení proti dešti

·        pořádné výletní boty

·        hygienické potřeby, plavky, baterka a podobné běžné věci

·        drobný slovenský peníz na vlastní útratu

 

Nedoporučujeme brát s sebou mobily a cenné nebo drahé předměty.

 

Další informace

Zdravotní pojištění do zahraničí zajišťujeme jednotně pro všechny účastníky.

Kdo očekává servis all inclusive, povalování v kempu či nekonečné množství her, nebude uspokojen. Všechny dny budeme trávit putováním po horách, samozřejmě ve vyváženém poměru našich ambic vidět všechno, našich fyzických sil i limitů daných počasím. Věci budeme mít v kempu, takže budeme chodit jen se svým sádlem a s lehkým batohem. Pokud nám vše bude přát, měli bychom vidět hlavní hřeben od Velkého Kriváně ke Strečnu, oba Rozsutce, Jánošíkovy Diery, Tiesňavy a další zajímavá místa.

Prostor pro zábavu zůstává večer v kempu, nenápadně nadhazuji dotaz, zda nechce někdo třeba takhle náhodou vzít kytaru.

Vařit budeme pouze čaj ke snídani a teplé večeře, přes den si budeme připravovat jídlo s sebou na cesty („balíček“). Ve vaření se budou střídat skupiny účastníků a ve středu před cestou domů svěříme své žaludky některé žilinské hospodě. Každý by si měl přinejmenším zopakovat rady, jak nepřipálit čaj, a to nejlépe prakticky.

 

Doporučené čtení před odjezdem

·      Česko-slovenský a slovensko-český slovník

·      Zdeněk Šmíd: Proč bychom se nepotili aneb Jak se chodí po horách

·      Mapa 1 : 50 000 Malá Fatra – Vrátna (č. 110)

 

Budete-li cokoliv dalšího potřebovat vědět, ozvěte se co nejdřív Jirkovi. Těším se na přihlášky.

 

 

PROHLÁŠENÍ

o zdravotním stavu dítěte

               

Prohlašuji, že dítěti ……………………….…………………… narozenému …………………

 

bytem …………………………………………………………………………………………………

 

ošetřující lékař nenařídil změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Též mi není známo, že v posledních dvou týdnech toto dítě přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Dítě je schopné zúčastnit se kajčího tábora v Malé Fatře od 17. do 22. srpna 2007.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

 

 

Další informace a záznamy od rodičů, které považují za důležité a nejsou součástí jiné dokumentace (přehled aktuálně užívaných léků apod.):

 

 

 

 

V Hostivici, 17. srpna 2007                                                                Podpis rodiče:

 

 

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE

13. ročník – 177. číslo, vychází 5. srpna 2007

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka

Kajky na internetu: http://www.volny.cz/kajky.hostivice, http://www.volny.cz/kajcikrik

Činnost oddílu Kajky podporují SMOP ČSOP z prostředků MŠMT ČR a město Hostivice