Pozvánka oddílu KAJKY na zbytek října 2009

 

Schůzky probíhají v klubovně ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto:

  1. října – 4. – Zvíře a drak

  8. října – 5. – Draccus maximus

15. října – 6. – Šťastná patnáctka

22. října – 7. – Hurá na podzimky

29. října – schůzka není – jsme na podzimních prázdninách

 

Sousedský běh v sobotu 10. října

Pokud chcete udělat něco proti svému zdraví, přijďte si zaběhat na tradiční Sousedský běh. Dětský běh startuje v 10 hodin a je dlouhý 1 km, větší a dospělí vybíhají v 11 hodin na trasu dlouhou 5 km. Startovné děti 10 Kč, dospělí 20 Kč.

 

Hostivická drakiáda v neděli 11. října (763.)

Všichni hostivičtí draci, ty které vyrábíme na schůzkách i ty úplně odjinud, se setkají v neděli 11. října ve 14 hodin v Ziklově parku (zastávka autobusu Na Pískách). Odtud se přesuneme na konec Sadové ulice, kde budou připraveny dračí soutěže a kde draky vypustíme do volného prostoru. Pozor: drak, který napadne letadlo přistávající nebo startující z ruzyňského letiště, bude ze soutěže vyřazen! Akce se koná i za bezvětří.

 

Historická vycházka k mlýnu a do Skály v neděli 18. října

Při třetí vycházce se podíváme do ulice Za Mlýnem a okolí. Sejdeme se ve 14 hodin přímo u bývalého mlýna.

 

Historická vycházka od náměstí do Jenečka v neděli 25. října

Čtvrtá a závěrečná podzimní historická vycházka míří od náměstí podél karlovarské silnice do Jenečka a láká zajímavými zastaveními: bývalá cihelna, bývalý Dělnický dům, nově vznikající park, bývalá výrobna rakví, bývalá Protivova autodílna, Havlova továrna na lindbeton a v neposlední řadě Mrázkova restaurace, která už není Pravěk, ale U stoleté lípy... Začínáme ve 14 hodin na autobusové zastávce u Lidla.

 

Oslava výročí vzniku Československa ve středu 28. října

Ke státnímu svátku jsou všichni zváni na připomenutí 91 let starých událostí, kdy s koncem 1. světové války vznikla Československá republika. Kajky jsou spolu se skauty a bojovníky za svobodu zvány na 9. hodinu do salonku na zámku, vlastní slavnost začne v 10 hodin a budou při ní položeny věnce k pomníkům padlých v Hostivici a v Litovicích. Po skončení akce bez problémů stihnete oběd a odjezd na podzimní prázdniny.

 

Podzimní prázdniny na Podyjí od středy 28. října do neděle 1. listopadu (764.)

 

Na podzimní prázdniny se tentokrát vydáme jen „za roh“, na jižní Moravu, do Znojma. Tento kraj láká mnohými atrakcemi: turisté, ochranáři a podobná havěť ocení národní park Podyjí, kyselé tváře se hodí k místním okurkám, strašpytlové jistě nadšeně proniknou do rozsáhlého podzemí a o jihomoravském vínu raději nebudeme mluvit...

Ubytování máme domluvené v klubovně jednoho místního oddílu (jmenuje se Čtverka) ve sklepě, ze kterého se bohužel nedá dostat do středověkého podzemí. Zato tam jsou matrace, vařič a jiné moderní vymoženosti. S sebou obvyklé vybavení, společně vaříme od čtvrteční snídaně. Nezapomeňte si přezůvky a plavky! Srazíme se na nádraží ve středu 28. října ve 14:40 hodin (odjezd 14:52), naladěni na dlouhou cestu (do Znojma přijedeme ve 20:40). Návrat se předpokládá v neděli 1. listopadu v 17:25 hodin.

Kdo se chce zúčastnit, přihlásí se a odevzdá účastnický poplatek 600 Kč nejpozději do čtvrtka 22. října.

 

 

 

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE

15. ročník – 205. číslo, vychází 8. října 2009

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka

Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik

Činnost oddílu Kajky podporují SMOP ČSOP z prostředků MŠMT ČR a město Hostivice

 

 

Přihláška na akci:

 

 

Přihlašuji se k účasti na podzimních prázdninách ve Znojmě a na Podyjí od 28. října do 1. listopadu 2009 pořádané oddílem Kajky.

 

Jméno:

 

Souhlasím s účastí mého dítěte na této akci.

Podpis rodiče: