Zvláštní číslo k táboru na Slovensku

 

Tábor se nezadržitelně blíží, takže je tady konečně táborový Kajčí křik o dalším slovenském dobrodružství. Předběžně počítám s těmito účastníky: Lucka, Maruška, Tereza, Bára N., Jana, Dana, Bára Č., Katka a Adam.

 

Základní informace

Tábor proběhne od pondělí 17. do středy 26. srpna 2009 na Slovensku v Nízkých Tatrách, hlavně v okolí Demänovské doliny. Na rozdíl od loňského kempu ten letošní zvaný Bystrina, na samém začátku Demänovské doliny, skutečně existuje. Tedy aspoň má vlastní webové stránky a počítá s ním řada vyhledávačů. Do Maďarska a další ciziny je to letos bohužel daleko, ale blízko je zase akvapark Tatralandia...

 

Odjezd

Sraz účastníků je v pondělí 17. srpna ve 22:15 hodin na nádraží v Hostivici. Na srazu účastníci odevzdávají zdravotnickou dokumentaci (vyplněné prohlášení o zdravotním stavu z tohoto KK, případně užívané léky). Každý si s sebou vezme jídlo na cestu a na snídani, prvním společným jídlem bude úterní oběd. Na srazu si rozdělíme stany, protože nikde nepůjdeme daleko, není je třeba balit pevně k batohu. Jedeme nočním rychlíkem v lehátkovém voze, rychlík odjíždí z Prahy v 0:09  hodin (po domluvě je možný sraz na hlavním nádraží), vystupovat budeme v Liptovském Mikuláši kolem 8. hodiny. Dále budeme pokračovat autobusem přímo ke kempu. Hned v úterý vyrazíme poprvé směle vzhůru ke dvěma tisícům metrů nad mořem.

 

Návrat

Když nebude mít noční rychlík zpoždění, přijedeme z Prahy na hostivické nádraží ve středu 26. srpna v 9:19 hodin. Na pražském hlavním nádraží budeme v 8:30, po domluvě je možný částečný rozchod již zde. (Pokud by vlak Euronight byl bez příplatku, přijedeme o něco dříve; čas bychom upřesnili na srazu.

 

Přihlášení a zaplacení účastnického poplatku

Prosím do úterý 11. srpna do 16 hodin o telefonickou informaci na mobil, případně SMSku, pokud by neplatil údaj o předpokládané účasti. V úterý večer budu kupovaz lístky na vlak a na lehátka.

Účastnický poplatek bude v konečné podobě odpovídat skutečným nákladům na akci, které by podle předběžných propočtů v žádném případě neměly překročit 3500 Kč na účastníka, spíše budou významně nižší. Před akcí budeme vybírat zálohu účastnického poplatku 3000 Kč. Stačí ji odevzdat na srazu, ale za dřívější předání se nebudu zlobit. Po spočítání výdajů buď vybereme doplatek, nebo vrátíme přeplatek.

 

Vybavení

Doporučujeme standardní vybavení jako na víkendovky, přizpůsobené delšímu trvání akce. Balte do velkého batohu, na kufry zapomeňte.

 

Povinné vybavení

·        platný cestovní pas nebo strojově čitelný občanský průkaz

·        očkovací průkaz (alespoň v kopii)

·        bezinfekčnost – prohlášení o zdravotním stavu dítěte (v příloze tohoto KK, odevzdává se na srazu)

 

Potřebné vybavení

·        přiměřeně oblečení pro různé počasí

·        spací pytel, karimatka

·        ešus, lžíce, hrnek

·        velká láhev na pití (nejlépe PET 2 l)

·        malý batoh na výpravy, technické zařízení proti dešti

·        pořádné výletní boty

·        hygienické potřeby, plavky (!), baterka a podobné běžné věci

·        drobné slovenské euro (Sk již neplatí!) na vlastní útratu

 

Další informace

Zdravotní pojištění do zahraničí včetně pojištění proti zásahu Horské služby zajišťujeme jednotně pro všechny účastníky.

Většinu dnů budeme trávit horskými túrami. Ty, kterým budeme říkat velmi lehké, budou vlastně velmi těžké a o těch velmi těžkých raději předem nic neprozradím. Věci budeme mít v kempu, takže budeme chodit jen s lehkým batohem plným těžkých zásob jídla a vody. Pokud nám vše bude přát, měli bychom vidět dva úseky hlavního hřebene, Chopok, Ďumbier, Poľudnicu, Krakovu Hoľu, vedlejší hřebeny a řadu dalších zajímavých míst. Na loňské jeskyňaření můžeme navázat v Demänovské ledové jeskyni nebo v Demänovské jaeskyni svobody. A v Liptovském Mikuláši prý podle mapy mají Jánošíkovo muzeum...

Prostor pro zábavu zůstává večer v kempu. Pokud si vezmete kytaru, budete na ní moct hrát…

Vařit budeme pouze čaj ke snídani a teplé večeře, přes den si budeme připravovat jídlo s sebou na cesty („balíček“). Ve vaření se budou střídat skupiny účastníků. Každý by si měl přinejmenším zopakovat rady, jak nepřipálit čaj, a to nejlépe prakticky. Poslední večeři pravděpodobně opět objednáme v hvězdičkovém hotelu, tentokrát v Liptovském Mikuláši.

 

Doporučené čtení před odjezdem

·      Česko-slovenský a slovensko-český slovník

·      Zdeněk Šmíd: Proč bychom se nepotili aneb Jak se chodí po horách

·      Mapa 1 : 50 000 Nízke Tatry – Chopok (č. 122)

·      Mapa 1 : 50 000 Nízke Tatry – Kráľova Hoľa (č. 123)

 

Budete-li cokoliv dalšího potřebovat vědět, ozvěte se co nejdřív Jirkovi – na známé číslo mobilu.

Těším se na přihlášky.

 

 

ZPRÁVA OD LAĎKY

V sobotu 5. září odpoledne se koná u Kaly pohádkový les. Laďka prosí všechny velké Kajky o pomoc při pořádání této akce.

 

 

 

 

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE

15. ročník – 201. číslo, vychází 23. dubna 2009

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka

Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik

Činnost oddílu Kajky podporují SMOP ČSOP z prostředků MŠMT ČR a město Hostivice

 

 

Prohlášení:

 

 

PROHLÁŠENÍ

o zdravotním stavu dítěte

               

Prohlašuji, že dítěti ……………………….…………………… narozenému …………………

 

bytem …………………………………………………………………………………………………

 

ošetřující lékař nenařídil změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, apod.) a hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Též mi není známo, že v posledních dvou týdnech toto dítě přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Dítě je schopné zúčastnit se kajčího tábora v Nízkých Tatrách od 17. do 26. srpna 2009.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

 

 

Další informace a záznamy od rodičů, které považují za důležité a nejsou součástí jiné dokumentace (přehled aktuálně užívaných léků apod.):

 

 

V Hostivici, 17. srpna 2009                                                                Podpis rodiče: