Pozvánka oddílu KAJKY na březen 2010

Schůzky probíhají v klubovně ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto:

  4. března – 22. – Březen, za kamna vlezem´

11. března – 23. – Voda, voda, samá voda

18. března – 24. – Hledej, už voní?

25. března – 25. – Apríl už je za týden (19. recesiáda)

 

Vítání jara v sobotu 20. března (770.)

Jaro uvítáme na tradiční celodenní akci u klubovny v sobotu 20. března. Začneme v 9 hodin, skončíme v 16 hodin. Čeká nás úklid zahrady, spousta soutěží, společné vaření, upalování morany a na závěr proběhnutí se v krátkých kalhotách. S sebou 20 Kč na společné jídlo a hlavně krátké kalhoty.

 

Velikonoce od středy 31. března do pondělí 5. dubna (771.)

Velikonoce domlouváme jako společné opět s rokycanskými Brontosaury, tentokrát do Stráže pod Ralskem. Někteří z nás klubovnu strážských Výrů znají z nedávné plavby po Ploučnici (2007), všichni mají příležitost poznat nádhernou přírodu bývalého vojenského prostoru.

Akce se bude konat pouze v případě, že ji nezruší Brontosauři (budou vědět v polovině března) a bude zájem ze strany Kajek. Podrobnější informace proto předáme pouze přihlášeným. Předpokládaná cena je 700 Kč. Kdo se chce zúčastnit, odevzdá co nejdříve přihlášku.

 

Stalo se

·                    Už jsme v to ani nedoufali, ale podařilo se nám se najít správná hlavička Kajčího křiku, která vyhrála na dnu lidových řemesel v tvrdé konkurenci Kajky kukající z ptačí budky a řady dalších návrhů. Tak tedy ještě jednou oficiálně: autorkou hlavičky KK na tento rok je Lucka K.

·                    Probíhá přestavba klubovny, přesněji její horní části, kterou využívají skauti. Náš provoz to ovlivňuje tím, že se v naší klubovně scházejí i skauti a navíc zde mají dělníci šatnu, ale můžeme fungovat vcelku normálně. Díky pomoci Ondry, Milana, Pecina, Pavla H., Mirka Č., Bářina tatínka a dalších jsme zvládli vystěhovat sklad. Část materiálu je uložena u Laďky v plachtárně, část u Jirky. Horší bude stěhování zpět do klubovny, protože budeme muset vše přebrat a roztřídit... Zřejmě někdy března by měla proběhnout práce i v naší předsíni, ale s průběhem schůzek si poradíme podle okamžité situace a potřeby.

·                    V sobotu 20. února jsme již podesáté sečetli netopýry ve štolách Malé Ameriky. Z Kajek se zúčastnili Pavla, Vítek, Dominik a Jáchym. I když se to zdá neuvěřitelné, dosáhli jsme letos rekordního počtu druhů i kusů. Nejlepším hledačem netopýrů byl Jáchym. Podívali jsme se dokonce i do Pustého lomu, byl otevřený průchod. Počítání se protáhlo, ale Pavel Kajky rychle odvezl domů. Jirka a přestárlé Kajky Tereza, Ondra a Michal si tentokrát neužili skvělé palačinky, ale čekali na autobus v budce u zastávky...

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010*

netopýr velký

80

99

165

87

118

93

126

149

255

294

297

netopýr černý

29

55

57

24

48

24

14

23

51

32

46

netopýr vodní

6

9

15

3

4

3

5

21

20

12

17

netopýr ušatý

1

6

2

2

1

1

2

8

3

5

5

netopýr velkouchý

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

netopýr dlouhouchý

-

4

4

1

1

-

-

1

1

1

1

netopýr večerní

-

1

1

-

3

-

-

2

1

1

2

netopýr řasnatý

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

2

netopýr vousatý

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

netopýr hvízdavý/nejmenší

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

netopýr pestrý

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

netopýr Brandtův

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

vrápenec malý

-

1

-

1

1

1

2

3

5

6

6

celkem

117

176

244

118

177

122

150

208

338

354

378

2010 – bez Pusťáku, 2010* – s Pusťákem

 

    

 

 

 

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE

16. ročník – 210. číslo, vychází 4. března 2010

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka

Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik

Činnost oddílu Kajky podporují SMOP ČSOP z prostředků MŠMT ČR a město Hostivice

 

 

Přihláška na akci:

Přihlašuji se k účasti na Velikonocích ve Stráži pod Ralskem od 31. března do 5. dubna 2010 pořádaných oddílem Kajky.

 

Jméno:

 

Souhlasím s účastí mého dítěte na akci.

Podpis rodiče: