Zvláštní číslo k táboru na Slovensku

 

Tábor se nezadržitelně blíží, takže je tady konečně táborový Kajčí křik o dalším slovenském dobrodružství. Předběžně počítám s těmito účastníky: Lucka, Maruška, Tereza M., Bára N., Jana, Dana, Bára Č. a Katka. Pokud byste nejeli nebo naopak chtěli jet, dejte vědět co nejdřív.

 

Základní informace

Tábor proběhne od pondělí 23. do pondělí 30. srpna 2010 ve Slovenském rudohoří. Pobývat budeme ve Štiavnických vrších (vyhlédnutý kemp u Počúvadlianského jezera je zrušen, hledám náhradní variantu; v kritickém případě bychom byli v druhém kempu a více jezdili autobusem) a v Kremnických vrších (zde kemp existuje a je spojen s koupalištěm: www.kupalisko­kremnica.sk). Po loňských vysokých kopcích Nízkých Tater si tentokrát dopřejeme kombinaci nížehorské a městské turistiky. Banská Štiavnica i Kremnica jsou historická horní města, první z nich dokonce na seznamu památek UNESCO.

 

 

Odjezd

Sraz účastníků je v pondělí 23. srpna ve 23:10 hodin na nádraží v Hostivici. Na srazu účastníci odevzdávají zdravotnickou dokumentaci (vyplněné prohlášení o zdravotním stavu z tohoto KK, případně užívané léky). Každý si s sebou vezme jídlo na cestu a na snídani, prvním společným jídlem bude úterní oběd. Na srazu si rozdělíme stany, protože nikde nepůjdeme daleko, není je třeba balit pevně k batohu. Jedeme nočním rychlíkem v lůžkovém voze (3 osoby na kupé), rychlík odjíždí z Prahy v 0:30 hodin (po domluvě je možný sraz na hlavním nádraží), vystupovat budeme v Žiaru nad Hronom před 9. hodinou. Odpoledne vyrazíme podle situace do kopců nebo do města.

 

Návrat

Pro návrat volíme noční autobus ze Zvolena (další zajímavé město, navíc prohlídka obrněného vlaku ve svátek Slovenského národního povstání bude jistě silný zážitek). Do Prahy na Florenc máme přijet v pondělí 30. srpna v 6:00 hodin ráno. V Hostivici pak budeme nejspíše v 7:04 hodin na nádraží.

 

Přihlášení a zaplacení účastnického poplatku

Prosím do neděle 1. srpna o závazné potvrzení účasti. Poté již budu kupovat jízdenky.

Účastnický poplatek bude v konečné podobě odpovídat skutečným nákladům na akci, které by podle předběžných propočtů neměly překročit 3500 Kč na účastníka. Před akcí budeme vybírat zálohu účastnického poplatku 3000 Kč. Stačí ji odevzdat na srazu, ale za dřívější předání se nebudu zlobit. Po spočítání výdajů buď vybereme doplatek, nebo vrátíme přeplatek.

 

Vybavení

Doporučujeme standardní vybavení jako na víkendovky, přizpůsobené delšímu trvání akce. Balte do velkého batohu, na kufry zapomeňte.

 

Povinné vybavení

·        platný cestovní pas nebo strojově čitelný občanský průkaz

·        očkovací průkaz (alespoň v kopii)

·        bezinfekčnost – prohlášení o zdravotním stavu dítěte (v příloze tohoto KK, odevzdává se na srazu)

 

Potřebné vybavení

·        přiměřeně oblečení pro různé počasí

·        spací pytel, karimatka

·        ešus, lžíce, hrnek

·        velká láhev na pití (nejlépe PET 2 l)

·        malý batoh na výpravy, technické zařízení proti dešti

·        pořádné výletní boty

·        hygienické potřeby, plavky (!), baterka a podobné běžné věci

·        drobné slovenské euro (Sk již neplatí!) na vlastní útratu

 

Další informace

Zdravotní pojištění do zahraničí včetně pojištění proti zásahu Horské služby zajišťujeme jednotně pro všechny účastníky.

Z kopců plánuji Sitno ve Štiavnických vrších a Skalku v Kremnických vrších. V Banské Štiavnici i v Kremnici nás čekají historická města a hornické památky.

Vařit budeme pouze čaj ke snídani a teplé večeře, přes den si budeme připravovat jídlo s sebou na cesty („balíček“). Ve vaření se budou střídat skupiny účastníků. Každý by si měl přinejmenším zopakovat rady, jak nepřipálit čaj, a to nejlépe prakticky. Poslední večeři pravděpodobně opět objednáme v hvězdičkovém hotelu, tentokrát ve Zvolenu.

 

Doporučené čtení před odjezdem

·      Česko-slovenský a slovensko-český slovník

·      Zdeněk Šmíd: Proč bychom se nepotili aneb Jak se chodí po horách

·      Mapa 1 : 50 000 Štiavnické vrchy (č. 138)

·      Mapa 1 : 50 000 Kremnické vrchy (č. 132)

 

Budete-li cokoliv dalšího potřebovat vědět, ozvěte se co nejdřív Jirkovi na známý mobil nebo na mail jirka@kajky.cz. Těším se na přihlášky.

 

 

PROHLÁŠENÍ

o zdravotním stavu dítěte

               

Prohlašuji, že dítěti ……………………….…………………… narozenému …………………

 

bytem …………………………………………………………………………………………………

 

ošetřující lékař nenařídil změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, apod.) a hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Též mi není známo, že v posledních dvou týdnech toto dítě přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Dítě je schopné zúčastnit se kajčího tábora ve Slovenském Rudohoří od 23. do 30. srpna 2010.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

 

 

Další informace a záznamy od rodičů, které považují za důležité a nejsou součástí jiné dokumentace (přehled aktuálně užívaných léků apod.):

 

 

 

 

 

 

 

V Hostivici, 23. srpna 2010                                                                Podpis rodiče:

 

   

 

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE

16. ročník – 214. číslo, vychází 24. června 2010

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka

Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik

Činnost oddílu Kajky podporují SMOP ČSOP z prostředků MŠMT ČR a město Hostivice