Zvláštní číslo k táboru na Slovensku

 

Tábor se nezadržitelně blíží, takže je tady konečně táborový Kajčí křik o dalším slovenském dobrodružství. Předběžně počítám s těmito účastníky: Bára Č., Katka, Pavla, Vítek a Pepa. Pokud byste nejeli nebo naopak chtěli jet, dejte vědět co nejdřív.

 

Základní informace

Tábor proběhne od soboty 20. do neděle 28. srpna 2011 ve Slovenském ráji. Po třech letech se vracíme do míst, kde jsme se zastavili při cestě ze Slovenského krasu, ale tentokrát si užijeme nejen Prielom Hornádu a rokli Suché Belé, ale i další rokle. V Sokolí dolině dokonce vedou žebříky kolem 70metrového Závojového vodopádu. Zabydlíme se v severní části národního parku v kempu Podlesok u Hrabušic, který má dobré sprchy a obchod, ale jen malou kuchyňku (vezmeme si i oddílový vařič a nebudeme vymýšlet nadívaná holoubata k večeři). Až nás omrzí samé vodopády a žebříky, můžeme vyrazit do historického města Levoče nebo na Spišský hrad, dvě památky UNESCO. Dostat se dá také do jižní části parku do Dobšinské ledové jeskyně a hlavně k Palcmanské Maše, jediné pořádné vodní ploše Slovenského ráje. V dobrém dosahu jsou i Vysoké Tatry, kde můžeme přiměřeným pochodem nahlédnout do vysokohorské přírody. Zkrátka možností je víc než táborových dnů…

 

Odjezd

Sraz účastníků je v sobotu 20. srpna ve 20:35 hodin na nádraží v Hostivici. Na srazu účastníci odevzdávají zdravotnickou dokumentaci (vyplněné prohlášení o zdravotním stavu z tohoto KK, případně užívané léky). Každý si s sebou vezme jídlo na cestu a na neděli, prvním společným jídlem bude nedělní večeře. Na srazu si rozdělíme stany, protože nikde nepůjdeme daleko, není je třeba balit pevně k batohu. Jedeme nočním rychlíkem v lehátkovém voze (6 osob na kupé), rychlík odjíždí z Prahy ve 22:09 hodin, vystupovat budeme v Popradu kolem 6. hodiny a před půl osmou už budeme u kempu. Hned v neděli vyrazíme na první výpravu.

 

Návrat

Po závěrečné večeři v Popradu se vrátíme domů opět nočním rychlíkem v lehátkovém vozu. Do Prahy máme přijet v neděli 28. srpna v 6:53 hodin ráno. V Hostivici pak budeme nejspíše v 8:04 hodin na nádraží.

 


Přihlášení a zaplacení účastnického poplatku

Prosím do neděle 31. července o závazné potvrzení účasti. Poté již budu kupovat jízdenky.

Účastnický poplatek bude v konečné podobě odpovídat skutečným nákladům na akci, které by podle předběžných propočtů neměly překročit 3500 Kč na účastníka. Před akcí budeme vybírat zálohu účastnického poplatku 3000 Kč. Stačí ji odevzdat na srazu, ale za dřívější předání se nebudu zlobit. Po spočítání výdajů buď vybereme doplatek, nebo vrátíme přeplatek.

 

Vybavení

Doporučujeme standardní vybavení jako na víkendovky, přizpůsobené delšímu trvání akce. Balte do velkého batohu, na kufry zapomeňte.

 

Povinné vybavení

·         platný cestovní pas nebo strojově čitelný občanský průkaz

·         očkovací průkaz (alespoň v kopii)

·         bezinfekčnost – prohlášení o zdravotním stavu dítěte (součást tohoto KK, odevzdává se na srazu)

 

Potřebné vybavení

·         přiměřeně oblečení pro různé počasí

·         spací pytel, karimatka

·         ešus, lžíce, hrnek

·         velká láhev na pití (nejlépe PET 2 l)

·         malý batoh na výpravy, technické zařízení proti dešti

·         pořádné výletní boty (v roklích je hodně vlhko až mokro!)

·         hygienické potřeby, plavky, baterka a podobné běžné věci

·         drobné slovenské euro na vlastní útratu

 

Další informace

Zdravotní pojištění do zahraničí včetně pojištění proti zásahu Horské služby zajišťujeme jednotně pro všechny účastníky.

Vařit budeme pouze čaj ke snídani a teplé večeře, přes den si budeme připravovat jídlo s sebou na cesty („balíček“). Ve vaření se budou střídat skupiny účastníků. Každý by si měl přinejmenším zopakovat rady, jak nepřipálit čaj, a to nejlépe prakticky. Poslední večeři zažijeme v Popradu.

 

Doporučené čtení před odjezdem

·      Česko-slovenský a slovensko-český slovník

·      Zdeněk Šmíd: Proč bychom se nepotili aneb Jak se chodí po horách

·      Mapa 1 : 50 000 Slovenský ráj (č. 124)

 

Budete-li cokoliv dalšího potřebovat vědět, ozvěte se co nejdřív Jirkovi na známý mobil nebo na mail jirka@kajky.cz. Těším se na přihlášky.

 


Aby se vám lépe těšilo na tábor, přináším výběr snímků z Prielomu Hornádu a z rokle Suché Belé při kajčím táboře v roce 2008:

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ

o zdravotním stavu dítěte

               

Prohlašuji, že dítěti ……………………….…………………… narozenému …………………

 

bytem …………………………………………………………………………………………………

 

ošetřující lékař nenařídil změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, apod.) a hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Též mi není známo, že v posledních dvou týdnech toto dítě přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Dítě je schopné zúčastnit se kajčího tábora ve Slovenském ráji od 20. do 28. srpna 2011.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

 

 

Další informace a záznamy od rodičů, které považují za důležité a nejsou součástí jiné dokumentace (přehled aktuálně užívaných léků apod.):

 

 

 

 

 

 

 

V Hostivici, 20. srpna 2011                                                              Podpis rodiče:

 

 

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image025

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE

17. ročník – 223. číslo, vychází 22. června 2011

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka

Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik